Przetargi na lokale

Przetarg Kłodnicka 64b/3

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 ogłasza przetarg ograniczony dla osób fizycznych na odrębną własność lokalu mieszkalnego w drodze ustnej licytacji. Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową i wodociągowo-kanalizacyjną. W pobliżu autostrada A4, A1, a także drogowa trasa średnicowa.

Opis oraz cena wywoławcza lokalu :

 

Lp.

 

Adres

 

Pow. uż. m2

 

Położenie lokalu

 

Ilość pokoi

 

Cena wywoławcza zł

 

 

Wadium zł

 

 

Termin przetargu

 

 

Dodatkowe informacje
1

Ruda Śląska, 41-706,
Kłodnicka 64B/5

42,47 I piętro 2 100 363,00 10 036,00 27.06.2018
godz. 9:00

Lokal w dobrym stanie, odświeżony, budynek częściowo ocieplony

Wadium w w/w wysokości należy wnieść na rachunek Spółdzielni- nr konta: 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w opisie podając : wpłata wadium na przetarg – adres lokalu. Za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Postęp kwoty licytacji nie może być niższy niż 1% wartości ceny wywoławczej. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłacenia zaoferowanej kwoty nabycia nieruchomości, kosztów wyceny mieszkania oraz kosztów sporządzenia inwentaryzacji wymaganej przez notariusza do 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Ustanowienie odrębnej własności lokalu następuje w formie aktu notarialnego na koszt wygrywającego przetarg. Kwota wadium zaliczana jest na poczet wpłat wygrywającego i nie podlega zwrotowi. Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy skutkuje przepadkiem wadium. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest zapoznać się z zasadami ustanawiania odrębnej własności lokalu w drodze przetargu, które zawarte są w Statucie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” (§ 59-70) i podpisać stosowne oświadczenie. Statut umieszczony jest na stronie internetowej www.naszdom.info.pl oraz można się z nim zapoznać w siedzibie GSM „Nasz Dom” (pok.105, tel. 32 243-27-47). Na przetarg należy zgłosić się z dowodem tożsamości. Lokal mieszkalny będzie udostępniony do oględzin uczestnikom przetargu w dniu 19.06.2018 r. w godzinach od 10 00 do 12 00 .

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” informuje także, iż będzie przetwarzać dane osobowe zawarte w dokumentacji przetargowej jako administrator danych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, a także w celach kontaktowych i archiwalnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym. Podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Do momentu otwarcia przetargu Zarząd Spółdzielni może odwołać przetarg bez podania przyczyny. Przetarg odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97.

 

Zarząd GSM „Nasz Dom”

 

Zasady dotyczące cookies: Ta witryna podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych dowiedz się więcej ».

Akceptuję pliki cookies.